3260 КОРС
Настолен многолистов календар
тип пирамида
КАКТУСИ

Тяло от 12 листа
и корица

150 гр/м2 двустранен хроммат,
размери 113/180мм
Подложка
размери 113/120 мм
рекламна площ
размери 20/180 мм
 
Стенни работни
Стенни многолистови
Настолни календари