3250 КОРС
Настолен многолистов календар
тип пирамида
СЕЗОНИ

Тяло от 12 листа
и корица

150 гр/м2 двустранен хроммат,
размери 180/115мм
Подложка
размери 180/135мм
рекламна площ
размери 180/20 мм
     
Стенни работни
Стенни многолистови
Настолни календари